Behandling av potensproblemer

Potensproblemer er noe svært mange menn sliter med, har opplevd eller kommer til å oppleve. Det kan både gå ut over selvtillit, livskvalitet og parforhold, men slik behøver det ikke å være. Det finnes nemlig effekt behandling av potensproblemer, også kalt impotens.

Potensmedisiner anbefales

De aller fleste eksperter er enige om at potensmedisiner som Viagra, Cialis og Levitra gir den mest effektive behandlingen av potensproblemer og effekten er meget godt dokumentert. Studier og andre undersøkelser viser at det store flertallet er fornøyde og at svært få stopper bruken av potensmedisiner grunnet bivirkninger. Det er nå mulig å kjøpe potensmedisiner lovlig på nett og du får også den nødvendige resepten. Lenker til sider med mer informasjon finnes nedenfor hvor du også finner en kort beskrivelse av tilgjengelige legemidler for behandling av potensproblemer.

Viagra var den første godkjente medisinske behandlingen mot impotens og millioner av menn har kunne gjenoppta sitt sexliv ved hjelp av dette legemiddelet. Viagra anses av mange som det tryggeste og mest effektive potensmiddelet som finnes og effekten er særdeles godt dokumentert. Les mer

Cialis har de siste årene til dels gått forbi Viagra i popularitet og mye av forklaringen på det er som følger. Mens Viagra virker i 4-5 timer, så vil Cialis gi effekt i opp mot 36 timer. Det gir muligheter til mer spontanitet og i tillegg finnes potenspillen Cialis Daglig som gir personer med potensproblemer et normalt sexliv. Nå har for øvrig også generisk Cialis blitt godkjent.  Les mer

Levitra anses som den mildeste potensmedisinen og anbefales til menn med underliggende helseproblemer som diabetes, med mer. Redusert risiko for bivirkninger er en stor fordel med dette potensmiddelet og en annen er den raske virketiden. Levitra virker om lag dobbelt så rask som Cialis og Viagra, noe som betyr at du kan forvente effekt innen 15-20 minutter. Les mer

4Play For Men er et unikt potensmiddel som i motsetning til Cialis, Levitra og Viagra også øker sexlysten. Effekten mot potensproblemer er for øvrig den samme og det vil si at blodstrømmen til penis økes. Legg ellers merke til at dette er et reseptfritt potensmiddel som gir relativt liten risiko for bivirkninger. Les mer

Tips om hvordan du kan kjøpe legemidler og om andre effektive helseprodukter finnes på denne siden. Nyttig informasjon om potensproblemer finnes på siden WebMd.com og pakningsvedlegg finnes på sidene til Felleskatalogen. I neste innlegg skal vi se på andre behandlinger av potensproblemer.

Denne artikkelen ble sist oppdatert 20. september 2018

Reklame