XLS Medical virker ikke

Ja, dette er en noe drøy påstand. Drøye er imidlertid også TV-reklamene som gir inntrykk av at alle vil gå ned i vekt ved hjelp av XLS Medical. En rekke tilbakemeldinger fra kunder viser nemlig at XLS Medical ikke virker for alle, langt derifra.

Kan hjelpe deg ned i vekt

Vi begynner med det positive som er at XLS Medical virker for en god del mennesker. Videre har det blitt foretatt flere studier som viser at dette produktet gir en merkbar slankeeffekt, men dokumentasjonen er ikke like god som for slankemedisinen Xenical. Det er heller ikke effekten og i forhold til dokumentasjon og slankeeffekt fremstår ikke XLS sine slankeprodukter som noe bedre enn de fleste andre reseptfrie alternativ.

Det negative

XLS Medical fatbinder virker ikke for alle. Det fremstår helt åpenbart og tilbakemeldinger fra brukere av dette slankeproduktet tilsier at det kun er om lag halvparten som er fornøyde. Mange er med andre ord misfornøyde og det skyldes to ting. For det første opplever som nevnt mange at XLS Medical ikke virker og for det andre opplever mange uønskede bivirkninger.

Det finnes  bedre alternativ

Denne artikkelen tar først og fremst utgangspunkt i produktet XLS Medical Fatbinder som binder opp og fjerner en god del av fettet vi får i oss. Det gjør også slankemedisinen Xenical Orlistat og dette legemiddelet fremstår som et bedre alternativ. Slankeeffekten fra Xenical er imidlertid også noe begrenset og en god del brukere vil oppleve bivirkninger. Her kan du lese mer om Xenical.

Dersom du vurderer XLS Medical utgaven som demper appetitten er det også slik at denne virker for noen, mens den ikke virke for andre. Et kosttilskudd som bygger på den EU-godkjente ingrediensen Konjakrot fremstår for øvrig som et minst like godt alternativ. Videre finnes det flere reseptfrie slankeprodukter som har dokumentert effekt og som fremstår minst like effektivte som Xenical og XLS. Flere av disse selges av en nettbutikk omtalt i dette innlegget.

Vi er muligens vel kritiske

Påstanden om at XLS Medical ikke virker er som nevnt vel drøy og vi understreker at XLS Medical kan hjelpe en del mennesker ned i vekt. Videre er det slik at dette slankeproduktet fremstår som et like godt alternativ som de fleste andre slankeproduktene som finnes på markedet. Noen toppkarakter fortjener imidlertid ikke XLS Medical, først og fremst fordi mange opplever at produktet ikke virker og fordi prisen er relativt høy.

Reklame